Hepimiz iletişimin önemli bir liderlik özelliği olduğunu biliyoruz. Buna rağmen araştırmalar sıklıkla liderlerin neyi, nasıl söylediklerine odaklanırken ekipleriyle ve çevrelerindeki insanlarla olan iletişimlerini es geçiyor. Takım lideri olmak için ekiple iletişim nasıl kurulmalı? Bir çalışanın takım lideri olabilmesi için ne tür becerilere ihtiyacı var? Sizin için araştırmacıların verilerine de dayanarak takım lideri olma sürecini inceledik.

2

Beynin işleyişi üzerine yapılan yeni bir çalışmaya göre lider ya da liderlik potansiyeli taşıyan kişi ile takımındaki çalışanın arasındaki bağ, ekibin diğer üyelerinin kendi aralarında kurduğu bağdan daha güçlü. Yani bu durumda ekip içinde kurulan iletişimin daha zayıf olduğunu söyleyebilir miyiz? Max Planck Enstitüsü’nden Jing Jiang ve ekibinin yaptığı araştırma bunu tam olarak doğrulamasa da lider ışığına sahip kişinin kurduğu iletişimin gücünün dikkat çekici düzeyde farklı olduğunu belirtiyor. Lider özelliklerine sahip biriyle kurulan iletişimde beyin aktivitesi daha yoğun ve senkronize.

Araştırmacıların takım lideri olmak için gerekli olduğunu tespit ettikleri yedi kriter var:

  1. Grup koordinasyonu
  2. Aktif katılım
  3. Yeni perspektifler
  4. Kalite girdisi
  5. Mantık ve analitik yetenek
  6. Sözlü iletişim
  7. Sözlü olmayan iletişim

Bu yedi kriter eşliğinde iyi bir takım lideri olmak için dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle:

Ne kadar çok iletişim kurduğun değil, iletişimde ne kadar iyi olduğun önemli

Liderlerin ne kadar konuştuğunun önemi yok. Hatta fazla konuşmak sıklıkla negatif etki yaratıyor. Jing Jiang’in araştırmasına göre beyin senkronizasyonunun kurulabilmesinin temelinde yukarıdaki yedi faktör ve kurulan iletişimin kalitesi var. Takım lideri az konuşsa da içeriğin kalitesi ile başarı yolunda istediği etkiyi kolaylıkla yaratabilir.

3

Karar verirken önemli olan sözsüz değil, sözlü iletişim

Sözsüz iletişim de elbette önemli. Ancak Jiang’in araştırmasına göre iyi bir takım lideri olarak süreci tamamlamaya yardımcı olan en önemli araç sözlü iletişim. Ekip üyelerinin “Ben bu kişiyle sağlıklı bir iletişim kurabilirim” dediği kişi, en büyük takım liderliği sınavından da geçmiş oluyor.

İletişimi teşvik eden takım lideri

Bir takım liderinin en önemli özelliklerinden birisi de bir konuşma ya da tartışma başlattığında baskı yapmadan doğal bir şekilde ekibin her bir bireyini o konuşmaya dahil edebilmesi. İyi takım liderinin ekibinin düşüncelerini korkusuzca ifade edebilmesine yardımcı olması, düşünce ve duyguları ortaya çıkartması gerekiyor.

Karar vermede kritik nokta otorite değil kurulan bağ

İletişimin gücünden bahsederken elbette otoriteye dair de birkaç kelam etmekte fayda var. Günümüzde baskıcı, sıkan ve sorunlu otoritenin işlerin yürümesinde ne kadar işlevsiz olduğu apaçık ortada. Takım liderinin ekibini ileri seviyeye taşıyabilmesinde en önemli etken otorite değil, her bir bireyle özenle kurduğu bağ. Bu nedenle şeffaf ve saygılı bir iletişim şart.

1

Takım liderinin ekibiyle senkronize ilerlemek ve başarılı olmak adına iletişimi ön plana alması gerekiyor. Değişen iş akışları içerisinde çalışan mutluluğu bugün en çok üzerinde durulan konular arasında yer alıyor. Bu mutluluğu sağlayabilmek için çalışanın ne istediğini ve neler beklediğini anlayabilmek önemli. İşte iyi bir takım liderinin farkı da burada ortaya çıkıyor.