girisimci290x150

46 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de girişimcilik beklentisi dünyanın gerisinde, ancak yılın ilk dönemine kıyasla ekonomiye yönelik kötümserlik azaldı.

Entrepreneurs’ Organization (EO), bu yılki ikinci ‘Global Entrepreneur Indicator (Küresel Girişimcilik Göstergesi) araştırmasını yayınladı. EO’nun 46 ülkedeki 10 binden fazla üyesinin görüşlerine dayandırılarak hazırlanan rapor, Türkiye ve dünyadaki geçen altı aya yönelik analizlerle gelecek altı ayın beklentilerini içeriyor. 
Türkiye’de girişimcilikle ilgili beklentiler küresel oranların gerisinde kalıyor. Katılımcılara göre, önümüzdeki altı ayda dünya genelinde yeni bir iş kurma konusunda olumlu düşünenlerin oranı yüzde 82 iken, Türkiye’de bu rakam yüzde 56 seviyesinde.

 Girişimciler kârlılıktan umutlu

Raporda katılımcıların yüzde 73’ü gelecek altı ayda Türkiye’deki firmaların kârlılıklarını artıracaklarını belirtti. Bu oran dünya genelinde ise yüzde 75. “Net kârlar düşer” diyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 6, dünyada ise yüzde 5 seviyesinde kaldı. Öte yandan geçtiğimiz altı ayda firmaların gelirlerini artırdığını belirtenlerin oranı Türkiye’de yüzde 66, dünyada ise yüzde 68 oldu. Gelecek altı aya yönelik öngörülere bakıldığında ise, Türkiye’de gelirlerin artacağını söyleyenlerin oranı yüzde 81’e, dünya genelinde ise yüzde 79’a yükseldi.

Kötümserlik azalıyor

EO’nun geçen Nisan ayında yayınladığı raporda katılımcıların yüzde 84’ü “Gelecek altı ayda Türkiye’de ekonomi küçülür” diye görüş bildirmişti. Bu rakam Ağustos dönemi raporunda yüzde 84’ten yüzde 31’e düştü. “Türkiye ekonomisi büyür” diyenlerin oranı ise yüzde 4’ten yüzde 18’e yükseldi. Araştırmaya katılan diğer katılımcılar, ekonominin durumunda olumlu ya da olumsuz bir değişim olmayacağını belirtti.

 Türkiye’de tam zamanlı, dünyada ise yarı zamanlı çalışan artıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı önümüzdeki altı ayda Türkiye’deki tam zamanlı çalışanların sayısının artacağını düşünüyor. Yarı zamanlı ya da sözleşmeli çalışanların artacağına yönelik görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 33. Buna ek olarak, dünya genelinde tam zamanlı çalışanların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 33’te kalırken, bu rakam yarı zamanlılar için yüzde 46 olarak belirlenmiş.