Mütercim Tercüman Nedir?

Mütercim Tercüman Nedir?

Mütercim Tercüman Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Her alanda olduğu gibi mütercim tercüman olmak için de kişilerin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Mütercim tercüman olmak için ne gerekli diye sorulacak olursa bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Farklı diller ve kültürler konusunda meraklı olmak
 • Araştırmacı ruhlu biri olmak
 • Yabancı dil öğrenmeye meyilli olmak, kolay öğrenme becerisine sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü ifade konusunda güçlü olmak
 • İyi bir hafızaya sahip olmak
 • Disiplinli bir çalışma programına sahip olmak
 • Dili ve dile dair tüm birimleri farklı şekillerde ifade edebilme yeteneğine sahip olmak

Mütercim Tercüman İşe Alım Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin dört yıllık Mütercim Tercümanlık bölümlerini başarı ile bitiren kişiler kariyerlerine dair pek çok farklı plan yapabilirler. Zira mütercim tercümanlar birçok alanda kendilerine iş imkânı bulabilirler. Bölüm mezunlarının asıl görevi sözlü ve yazılı çeviri yapmak olsa da kamuda ve özel sektörde yabancı dilin arandığı çeşitli pozisyonlar, bu bölüm mezunlarına da hitap edebilir. Mütercim tercümanlık mezunları yazılı çevirilerin yapılabileceği yayınevlerinde, gazetelerde, çeviri bürolarında, özel şirketlerde ve televizyon kanallarında iş imkânı bulabilirler. Bunun yanı sıra konsolosluklarda, elçiliklerde, spor kulüplerinde, eğitim kurumlarında da özellikle simültane çeviri gerektiren iş alanlarında kariyer yapma fırsatına sahiptirler. Bunların dışında turizm sektöründe ve uluslararası danışmalık hizmeti veren firmalarda da kendilerine iş imkanı yaratabilirler.  Konsolosluk, elçilik, havaalanı, spor kulübü gibi yerlerde özellikle eş zamanlı çeviri açısından kariyer yapılabilir. Kültürel miraslar ile ilgili bilgi verilirken ve yabancı turistler ile iletişim kurulurken ilgili yabancı dile hakim tercümanlara ihtiyaç duyulur. Bu bakımdan bölüm mezunları turizm sektöründe, yabancılara turist rehberliği alanında çalışabilirler. Eğitim alanında kariyer yapmak isteyen bölüm mezunları, çeşitli eğitim kurumlarında görev alabilirler. Bunların başında özel kurs ve dil merkezleri gelir. Konuşma, yazma, iletişim, dil bilgisi gibi alanlarda eğitimci olabilirler. Mütercim tercümanlar freelance yani serbest çevirmen olarak da çalışabilirler. KPSS'ye girerek ilgili devlet kadrolarında, ALES'e girerek de üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümü akademik kadrolarında kendilerine iş imkânı yaratabilirler. Mütercim tercüman işe alımında bazı şartlar aranır. Bunlar arasında akademik yeterliliğin yanı sıra çeşitli kişisel yeterliliklere de sahip olunması beklenir. Mütercim tercüman iş ilanı seçenekleri için şartları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Alanına hakim olmak
 • Eğitim alınan dilde ileri düzeyde ve çok yönlü bilgi birikimine sahip olmak
 • Alanda tecrübe sahibi olmak
 • Teknolojiyi yakından takip etmek ve bilgisayar kullanımına hakim olmak
 • Üretken olmak,
 • İş birliğine yatkın olmak
 • Hızlı bir şekilde sorunlara çözüm üretebilmek ve çözüm odaklı davranabilmek

İşe alım süreci sonrasında mütercim tercümanlardan birtakım belgeler talep edilebilir. Mütercim tercüman olmak için gerekli evrakların başında öncelikle lisans eğitiminin başarıyla tamamlandığına dair diploma gelir. Bunların dışında; kimlik örneği, sabıka kaydı, fotoğraf, ikametgâh belgesi gibi çeşitli evraklar da istenebilir. Bu mesleği icra etmek isteyen kişilerin en çok merak ettikleri konular arasında mütercim tercüman maaşı gelir. Bu sorunun cevabı oldukça değişkendir. Çalışılan sektöre, kuruma, çalışmanın yarı zamanlı ya da tam zamanlı oluşuna, kişilerin deneyim süresine göre alınan maaş miktarları farklılık gösterebilir. Her meslekte olduğu gibi kişilerin çalıştıkları sektör ve kurum ile sahip oldukları mesleki donanım, alacakları maaşı belirleyen unsurlar arasında yer alır. Mütercim tercümanlık mezunu olup alanında kariyer yapmak isteyen kişiler birçok iş ilanı arasından kendilerine en uygunlarını seçebilirler. Adaylar, Türkiye'nin dört bir yanından sunulan iş ilanlarını görüntülemek için Kariyer.net'in mütercim tercüman iş ilanları sayfasını kullanabilirler.

Mütercim Tercüman Ne Demek?

Mütercim tercüman, yabancı dile ait bir metni ya da bir konuşmayı yazılı ya da sözlü olarak hedef dile çeviren kişiye denir. Mütercim tercüman nedir sorusunun cevabını biraz daha açmak gerekirse farklı kültürlere ait edebiyat, sağlık, spor, akademi, hukuk gibi pek çok alandaki metinlerin ve konuşmaların istenen dile çevrilmesine karşılık gelir denebilir. Mütercim tercüman kimdir sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle bu iki kelimeyi ayrı olarak ele almak gerekir; mütercim ve tercüman kelimeleri bir arada kullanılsa da esasında birbirinden farklı görev ve pozisyonlara karşılık gelir. Mütercim, kaynak dile ait yabancı bir metni hedef dile çeviren kişiye denirken tercüman, çeviri işlemini sözlü olarak yapan kişi anlamında kullanılır. Özetle mütercim olan kişi, metin üzerinden çeviri işini yaparken tercüman olan kişi çeviriyi simültane, yani eş zamanlı, bir şekilde sözel olarak gerçekleştirir.

Mütercim Tercüman Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mütercim tercüman kime denir, sorusu özellikle yabancı dille ilgilenen ve bu konuda kariyer planlaması yapan gençlerin cevap aradığı sorular arasında yer alır. Globalleşen dünyada iletişimden pazarlamaya, sanattan bilişime pek çok alanda tüm dünya ülkeleri birbiriyle artık çok daha kolay bir biçimde etkileşime geçebilmektedir. Uluslararası ilişkilerin arttığı ve mesafelerin bu denli yakınlaştığı bir ortamda yabancı dil gerekliliği de kaçınılmazdır. Bu bakımdan mütercim tercümanlık oldukça can alıcı bir noktada yer alır. Mütercim tercüman ne iş yapar sorusunu şu şekilde cevaplamak mümkündür: Çeşitli konularda oluşturulan metinlerin ya da simültane yani anlık olarak ifade edilen sözlerin eş zamanlı çevirisine dayanan bir alandır. Bu alanda eğitim almak ve hizmet vermek isteyen kişilerin eğitimini aldıkları dilin kültürel birikimi konusunda da bilgi sahibi olması son derece önemlidir. Bu yüzden bir mütercim tercüman sadece iki dil arasında iletişimi sağlayan kişi değil, söz konusu diller arasında kültürel köprüyü de kuran kişidir denilebilir. Bunun yanı sıra bölüm mezunlarının tıp, spor, hukuk, edebiyat gibi çeviri yapılacak belirli alanlara yönelerek bu alanlarda uzmanlaşmaları ve teknik olarak yeterli kelime bilgisine ve çeviri becerisine sahip olmaları da gerekmektedir. 

Mütercim Tercüman Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir? 

Kariyerini yabancı dil konusunda şekillendirmek isteyenlerin akıllarına gelen ilk sorulardan biri "Mütercim tercüman olmak için hangi okul bitirilmeli?" sorusudur. Mütercim tercüman olmayı düşünen kişiler, bu yönde kariyer planı yapmaya karar verdikten sonra öncelikle "Mütercim tercüman olmak için ne yapmalı?" sorusuna cevap aramalıdır. Bunun için kişiler öncelikle mütercim tercümanlığı hangi dil üzerine yapmayı istediğine karar vermelidir. İlgili dilde eğitim almak için lise eğitimi sonrası üniversiteye geçiş sınavının ikinci oturumuna dil bölümünden girilerek dil alanında gereken puanın alınması gerekir. Ardından devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve özel üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Mütercim Tercümanlık bölümünü bitirmeleri gerekir. Bu bölüm Türkiye'nin saygın üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi başta olmak üzere Ege , Marmara, İstanbul Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi belli başlı üniversitelerde bulunmaktadır. Bölümlerde ilgili yabancı dilin eğitiminin yanı sıra genel olarak karşılaştırmalı dil bilgisi, dilbilim, çeviribilim, yazılı ve sözlü çeviri, terim bilgisi, çeviri esasları gibi pek çok ders okutulmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan kişilere "mütercim tercüman" unvanı verilir. Bölümün birincil gayesi, diller arası iletişimi sağlamak, bunu yaparken de kültürel anlamda ülkeler arasında köprü oluşturabilmektir. İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça ve Bulgarca gibi farklı dillerde mütercim tercümanlık bölümleri bulunmaktadır.