Herhangi bir organizasyonun başarısındaki en önemli sac ayaklarından biri o organizasyonun yönetilme biçimi ve liderin karakteristiğidir. İyi liderler başında oldukları yapıyı her zaman daha ileriye ve daha iyiye taşıyabilir. Peki, böyle bir liderin anatomisi nedir?

Birbirinden farklı liderlerin yönetim yaklaşımları elbette farklıdır, fakat iyi liderlerin belli başlı ortak özellikleri vardır. Bu özellikleri vücudumuzdaki çeşitli organlara benzetecek olursak ortaya az sonra okuyacağınız türden bir anatomik yapı çıkar.

Gözler

İyi liderler keskin gözlere sahiptir. Etraflarında neler olduğunu görürler. İzler ve fark ederler. Dahası, uzak mesafe görüşleri çok daha iyidir. Kendilerini yolun ilerisinde neler beklediğini de rahatlıkla görebilirler.

Kulaklar

En iyi liderler kulaklarını sadece gözlüklerini tutması için değil, dinlemek için de kullanırlar. Müşterileri dinlerler, yöneticileri dinlerler, ama en önemlisi çalışanlarını ya da ekiplerini dinlerler. İyi liderler iyi dinleyicilerdir.

Dudaklar

İyi liderler iyi iletişimcilerdir. İster bir gruba ister bir bireye konuşsun, mesajların hem başarılı bir şekilde iletilmesini hem de alınmasını sağlarlar.

Omuzlar

İyi liderler güçlü omuzlar gibidir. Organizasyonun ağırlığını taşıyabilirler. Daha da önemlisi yükü, yani sorumlulukları gerektiği gibi dağıtabilirler.

Ayaklar

İstisnalar hariç bütün insanlar bir liderin önderliğini ister. İyi liderler peşindekileri doğru yere taşıyan ayaklar gibidir. Doğru sebepler için doğru şeyleri yaparlar ve örnek olarak görülmeye çalışırlar.

Eller

İyi liderler kendi çalışma ve öncelikleri olsa da gerektiğinde takımlarına yardım etmeye isteklidirler. Beceri ve deneyimlerini bu durumlara yararlı, aşırı ya da kontrol edici olmayan bir şekilde ekiplerinin kullanımına sunarlar.

Parmaklar

İyi liderler yumuşak dokunuşlara sahiptirler. Ayrıca yumuşak dokunuşlarıyla organizasyonlarının nabzını tutmayı iyi bilirler.

Kalp

Liderlik, başkalarını yönlendirmekle ilgilidir. İnsanları yönlendirebilmek için de duygulara sahip olmak ve duygulara sahip olduğunu vurgulayabilmek önemlidir. İnsanlar kendilerini umursayan insanları takip eder. İnsanlar yanlarında kendilerine inanan insanlar isterler. Hiçbir lider büyük, güçlü bir kalbi olmadan mükemmel olamaz.

Kafa

İyi liderler zekidir. Sürekli öğrenirler ve yeteneklerini geliştirirler. Büyük bir lider olmanın bir yolculuk olduğunu bildiklerinden, öğrenme ve gelişme yoluna devam ederler. Problemleri düşünmek, gerçeklere ve hislere dayanan mantıklı kararlar vermek için kafalarını kullanırlar.